Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
van
EUROPA.
Europa f een der hoofddeelen, waarin onze
Aarde gewoonlijk verdeeld wordt, is wei het
kleinste, doch levens het aanzienlijkste en meest
bevolkte werelddeel; de grond wordt er met
vlijt bebouwd, de kunsten eo wetenschappen
zijo er in bloei ; deszelfs handel en magt strekt
zich over alle werelddeelen uit. Wanneer en
waarvan Europa zijnen naam ontleend heeft,
ligt buiten de grenzen der geschiedenis. Het is
intusschen waarschijnlijk , dat hetzelve eerst uit
A%ïé, als de wieg van het menscheiijke geslacht,
is bevolkt geworden, Griekenland, het tegen-
woordige Turhijë, werd eerst door Aziaten be-
volkt, en daar vormde zich, 1400 jaren vóór
onze jaartelling, een volk, dat weldra ^ziè io
beschaafdheid overtrof. Dit waren de Hellenen
of Grieken , welke , bijzonder voor ruim 2000
jaren, iu kanstèn , wetenschappen en beschaving,
boven andere volken uitmuntten. Zij zullen ook
steeds een voorwerp van bewondering blijven ,
doch dit bloeijende volk onderging het lot van
al het ondermaansche, dat aan verandering en
vergankelijkheid onderworpen is. In deszel/s