Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 24 )
1,0 Vele landen liggen even verre van de po-
len als van de evennachtslijn, en zijn nogtans in
war^nte en koade niet gelijk ; bijv. in Canada
zijn de winters veel koudqr dan in Frankrijk.
2,0 In het algemeen zijn de landen onder de
evennachtslijn en tusschen de keerkringen zeer
heet; doch er zijn ook koude streken; namelijk
in zulke oorden , die eene zeer hooge ligging
hebben. Op vele bergen , die onder de even*
nachtslijn liggen , smelt de sneeuw nimmer.
3.0 Hoe hooger de lucht is, hoe minder zij
Wegens hare fijnheid en ligtheid warmte aan-
neemt. Daaruit laat zich de gezegde koüde, in
menige hoogliggende landen tusschen de keer-
kringen, verklaren. In Savooije is de lucht veel
kouder dan in het zuid^en van Frankrijk, uit
hoofde dat het land: ofschoon meer zuidwaarts,
hoog en vol bergen is.
4.0 Langs de zee is de lucht veel gematigder,
dan in de binnenlanden; daar het zeewater in den
winter niet gansch koud, en in den zomer niet
zoo heet wordt als de Aarde en hare gesteldheid
aan de lucht mededeelt; daarom zijn de winters
in Engeland veel zachter dan in Frankrijk.
5.0 Landen, die vele bosschen, moerassen en
meren hebben, zijn kouder dan andere; wijl
de zonnestralen in zulke landen den grond min-
der kunnen verwarmen dan elders. Worden
deze bosschen geveld en de moerassen droog
gemaakt , dan worden 'die landen ook warmer.
Men denke aan Duitsckland en aan ons vader-
land vóór twee duizend jaren.
6.0 De grootste hitte heeft men niet met den