Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22 ) .
op ïekere tijden, de eb negen ende vloed slechts
drie uren. Dagelijks komt de vloed drie kwar-
tier uurs later dan den vorigen dag, zoodat,
gelijk gezegd is, van den eenen vloed lot den
volgenden , 24 uren en 49 minuten verloopen.
Men heeft bemerkt, dat de maan eenen groo-
ten invloed op eb en vloed heeft. De vloed is
het sterkste twee of drie dagen na de nieuw&-
en volle maan« Ook op andere lijden, is zfj
niet aan alle oorden even sterk. Aan den oever
van de eilanden «in de opene zeeën , bedraagt
deszelfs hoogte gewoonlijk lOi voet; in zeeëng-
ten en golven stijgt het waler somtijds tot eene
hoogte van 30 , 40 tol 50 voelen, In de Mid-
dellandsche, Zwarte en Kaspische zee, zoude
men bijna geene eb of vloed bemerken. Ook
in de Oostzee worden deze verschijnselen weinig
bemerkt, wijl deze zeeën door straten of zee-
ënglen , die den toevloed des waters stremmen ,
met den Oceaan of de groole wereldzee , ver-
bonden zijn.
13.
DRIJF- OF TLOTHOUT.
De zeeën voeren aan de bewoners van vele
oorden eenen rijken voorraad van hout toe; nog-
tans alle jaren niet even veel. Dit drijfhout
komt in gansche stammen of in kleinere stukken
met het drijfijs aan ; vooral aan de kusten van
IJsland t Spitzbergen y Nova^Zembla ^ Noor"
wegen. Gewoonlijk zijn het pijnen, dennen en