Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 ) .
over de gansche zee verspreid is, beschonwi
men phosphoorachtig en door verrotting gebo-
ren ; terwijl men de derde soort aan een onein-
dig getal grootere en kleinere diertjes toeschrijft.
12.
BEWEGING DER ZEE.
Op vele plaatsen stroomt de zee gelijk eene
rivier, steeds in eene bestendige rigting, en zelfs
zonder door eenigen wind bewogen te worden.
Tusschen de keerkringen stroomt zij van het
Oosten naar het Westen, hetgeen waarschijnlijk
ontstaat door de omwenteling der Aarde, die
van het Westen naar het Oosten geschiedt. Men
bemerkt echter ook in alle zeeën vele bijzon-
dere stropmen , bijv, van het Zuiden naar het
Noorden, van het Zuidoosten naar het Zuidwes-
ten , enz. en deze hebben hunne eigene oorza-
ken , omtrent welke men het nog niet eens is.
Eene andere merkwaardige beweging der zee
is de eb en vloed. In 24 uren en 49 minuten
loopt de zee tweemalen van den oever af, en
even zoo dikwijls stroomt zg er weder naar toe.
Het wassende water heel vloed^ het afnemende
eb. Wanneer hel water op hel hoogste gestegen
of op het laagste gevallen is, schijnt het eenige
minuien stil te slaan , vóór dal het weder vaft
af stijgt. De vloed duurt gemeenlijk ruim zes
uren; met de eb gaat het langzamer; doch som-
tyds is het onderscheid aanmerkelijk, bijv.i bQ
het eiland Martinique in de WesUlndim duurt.