Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 )
11.
ZOUTHEID, KLEUR EN LICHTEN
DER ZEE.
Hel Eeewaler heeft eenen zouten , bitleren ,
walgelijken smaak , waardoor hel tot drinken
onbruikbaar is. Om deze reden moeten zich
de zeeschepen van zoet water voorzien, In ge-
val van nood , kan men evenwel hel zeewaier
drinkbaar maken. Honderd pond^zeewater le-
vert gewoonlijk vier pond zout;
Deze zoutheid der zee is in meer opzigten
nuttig; zonder deze zouden vele visschen niet
kunnen leven; de schepen konden niet zoo
iwaar geladen worden ; ook is het zoute zee-
water best geschikt., om alle onreine en doode
sloffen spoedig te ontbinden. Met zeezout wordt
eenen aanmerkelijken handel gedreven.
Schept men zeewaler in een glas en houdt
men hetzelve tegen het laicht, dan schijnt het
helder en doorziglig ; doch in de zee schijnt
'het meeslltjd donkerblaauw ; ik zeg meestiijd,
want ip den Arabischen zeeboezem schijnt hel
rood; aan de Groene Kaqp grom; in de In-
dische zee is het water van verschillende kleur.
Hex is verder merkwaardig, dat de zee nu
en dan licht van zich geeft, en dan schijnt
der, bij eene stille zee, alsof hare oppervlakte
met duizende sterren bezaaid is. Men brengt
dit licht tot drie soorten, en schrijft hel aan
even zoo vele oorzaken toe. Dat bij de sche-
pen, houdt men \oqx ßlektriek; dal bij stilte