Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 16 )
\
geraas uitstorten ; maar andere doen hetzelve
met geraas en geweld uitbreken, gelijk de Groote
Geiser op IJsland^ Deze bron giet haar wa-
ter met stralen uit, tol eene hoogte van zestig
voelen. Een dof geluid kondigt eene nieuwe
uitstorting aan , welke tellens zeven minuten
duurt, iJet bronwater is hard of tueek^ Men '
noemt hel hard ^ wanneer het met vele deelen
aarde of klei vermengd is, of eenen smaak van
aarde heeft. Zulk water deugt niet tot wasschen ,
wijl het de bestanddeelen der zeep vernietigt.
Ook kan men daarin geene erwten , linzen of
andere hulzevruchlen wit koken; het deugt noch
tot warme dranken noch tot bierbrouwen, Eenige
bronnen voeren mineraal - deelen met zich, en
heeten daarom mineraalbronnen^ Wanneer zij
zouldeelen bevatten , noemt men dezelven zout'
bronnen. Wanneer zij, in plaats van water , olie
opgeven, zijn htKh^x^^-oWQ oïnaphtabronnen, In
andere bronnen wordt alles, wat men daarin
Averpl, in deii tijd van 24 uren , met eene steen-
korst overtogen ; dit zijn incrusterende of ver-
steenende bronnen^ Het water van sommige bron-
tien , vooral in bergachtige streken, veroorzaakt
kroppen aan den hals, gelijk in het
ie^ Het water van vele bronnen is heet ; bij ande-
ren kond» In alle wetelddeelen treft men warme
bronnen (gewoonlijk warme baden genoemd)
aan. Vele zijn zoo heet, dat men daarin eije-
ren , vleesch en moeskruiden koken kan. Van
dezen aard is de zoogenaamde BrudelXe^ Karls*
had f die ter dikte van eenen arm uit den grond
voortkomt. Sommige bronnen ontbranden, Avan-