Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 8 )
\vijl de daar legenover liggende streek het Noor^
den genoemd wordt.
De omtrek der Aarde onder de evennachts-
Jijn, bedraagt 5,400 mijien of 7,200 uren gaqns.
De beweging der Aarde is tweevoudig, namelijk:
om hare as en om de zon , Tan welk ligchaam
zï], in haren groolsten afstand, ruim 20 miliioen
mijlen verwyderd is. De eerste beweging wordt
Tolbraoi in 24 uren de andere in 365 dagen,
5 uren, 48 minuten en 45^ sekonde. De zon
■verandert niet Tan plaats ; zij wentelt slechts
om hare as; in den tijd van 25s dag, ,
De genoemde keer- en poolkringen Terdeelen
de oppervlakte der Aarde in vijf deelen, die in
betrekking lot den loop of stand der zon , on-
derscheidene luchtsh^eken of zojien uitmaken,
Be eerste is de heele of verzengde luchtstreek,
■«velke tusschen de beide keerkringen ligt, en
door de evennachtslijn in iwee gelijke helfterx
joedeeld wordt. De tweede en derde luchtstreek
heeten de gemaiigde; zij liggen tusschen eenen
Iceerkring en poolkring, {Euro-pa ligt bijna ge-
heel onder de noordelijke gematigde luchtstreek).
De Tierde en Tijfde zijn de beide koude of he-
vrozene luchtstreken, die zich van de poolkrin-
gen tot de polen uitstrekken.
De landen der heeie luchtstreek, eenige zand-^
■woestijnen uitgezonderd, zijn ahijd meteen aan-
genaam groen bedekt, en men kent er geenen
winter. De gematigde luchtstreken zijn het meest
bewoond. In den zomer heeft men er eene ge-
matigde soms zelfs eene zeer drukkende warmte ,
en in den winter is er de koude dragelijk,