Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scanScanned page
, f J"»
m-
rc,
"K o h 1. Leerboek der mauhieaen euder me^
chanïca. Ingerigt voor HOOGER BURGER-
SCHOLEN en zelfoefening. 319 fig. Prijs
D. P. van Weezei Scheffelaar. Toepasselijke
vraagstukken op de Naf.unr- en "Werktuigkunde; vooraf-
gejiaan door ophelderineen en formulen Middelbaar
onderwijs en oefening. Statica en dynamica, Met fig. 0.50
A, AARSENS,Reken-, stel- en meetkunstige opgaven.
. Ter dienste van aankomende onderwijzers en iuerliiigen
van hooger burgerscholen en ^audere inrichtingen van
'middel baar en meer uitgebreid lager onderwijs. 0.30
A.utwoorden daarop. 0,125
Dezelfde. ASTERS. Wetenswaardigheden, fabelen^
ertellingen, versjes. Leesboek'voor de volksacbool. 0.30
*Bopp. Eerste onderrigt in de oatuurleei. Ten
gebruike voor lager ondervrijs, en op volks-eo handwc.rks-
scholen. Volks-üit^avft 0.40
O
K u y I en B e r 8 c h, nieuwe zangbundel voor de
' jeugd. Tnee- en driestemmig. 0,d0
NIEUW GEOOT ABC BOEK (met deü haan)
zeer geschikt om jonge kinderen te leeren en ook iur
gerigt voor lagere en bijzondere acholen- 2c druk. 0,06
EERSTE ONDEBRIGT voorde laagste scholen en
ingerigt tot eigen oefening. 0.U5
<we1>e«len voor M-inderen, benevens de 10
gebodea en artikelen des geloofs. 0.05
b. BXBUorrao: vooi mmwfm mz-
teer der Mac hinen — zie no. 1 Onderwijs —
HANDBOEK TIMMERMAN en bereken,, metpl. 3.15
Idem ntetseiaar. .g l.-^O'
Ziegler's leer der Bou wstoffen C»bO
We Stukadoor. Hand- en hulpboek 0.95
H a r z e r 5 G r p f- en Hoefsmid. f 1
BKRl^IiK^'IKCwKIV V. den Timmermunj, Smid,
tl Aannemer enï. ' - ... 0.95
KRUG. Prae ti 80 h é- Géod ésie. 0.85..
Bavink. Handleiding o.ti zelve het haar te kappen 0.50
(Al deze behalve Berekeningen en Bouwstofi'c" met fij?.)
* -m V

■K