Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
V '
a. CHSESWXJS,
Kohl. Lceiboek der m a c K i e n i u eu der me-
chanica. lugerigt voor HOOGE» BÜRGER-
SCHOLEN en zclfüef(^ini ag. Sf9 Bg. Prijs/3—
D. P. van \V e e z e 1 S'ch e f fel a a r Toepasselijke
vraagstukken op de >alnur- en Werktoigkunde; vooraf-
gegaan door opin-lderingen en formuleu M i d d e Ib a a r
onderwijs en oefening. Statica eu dynamica Met fig.' 0*50
A. AARSENS, Reken-, stel- en meetkunstige opgaven.
Ter dienste van aankomende onderwijzers en leerlingen
v^n hooger burgerscholen en auderc inrichtingen van
middelbaar en meer uitgebreid lager ondenvijs. 0.30
Antwoorden daarop. 0.125
Dezelfde, ASTERS. Wetenswaardigheden, fabelen,
verlellingen, versjes. Leesboek voor de .vojk^school. O 30
Bbpp. Eerste onderrigt in de natuu'rleer. Ten
gebruike voor lager onderwijs, en op folké- en handwerks-
scholen. Voiks-Üitga»'e. ' 0.40
ksyl enBersch» nieu>ffe zaogbandel voor ce
jeugd. Tnee- en driestemmig. O.aü
NIEUW GüOOT (met den haan)
zeer getèLÜtt om jöflge kinaéren ^ te leeren en ook in-
gerlgt Toor lagere en bijzondere scholen; 2e drok. 0,06
EïülSTE ONDEERIGT voor de laagate scholen en
in^érigt tot eigen oefening. 0.05
Oebeden voorkinderen, benevens de 10
gebodea en artikelen des geloofs. O 05
b. EIBUOTSSES V002 £»2.
Lepr der Mac hinen — zie no. 1 Onderwijs —
HAKDUOEK TlMMEKilAN en bereken., met pl. 3.15
Idem inetseia»r. 1.50'
Zii-egler's leer der Bouwstoffen Ü.bO
I*e Stukadoor. Hand- en hulpboek 0.93
Harzer, Grof- en Hoefsmid. f
v. den Timmerman, Smfd,
^uiuemer enz. < Ü.{I5
KilUG. Praetische Géodésie. 0.85
fiaT^nk. Handleiding om zelve het haar te k a p p en 0.50
(Al<tleze behalve Beiekeningeii ëb i^bawstoffen met lig'.)