Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
«7
(jufvrouw) len deel (gedeQlte)
en deel (dorschvloer); noot (vrucht) en
noot (in de muziek); want (handschoen)
en wtmt (voegwoord). ^ ui 4 ,
,Kunt gij :van iedere soort uQg -wd
eenige woordeii noetnen? jji ,tm/ wm
LIEFDE TOT NAASTE.
Tydens zekeren oorlog, kwam ^ene
menigte Fransche soldaten in een Duitsqh
dorp, om zich, *t zij goed- of kwaadschiks,
voor zich en hunne uitgehongerde mak-
kers van de meest noodige; levensbe-
hoeften te voorzien. De officier
hut varj.i! eenn eerhiedwasirdig grijsaard
binnen,- maakte hem xaeitjde reden zij-
ner komst bekend en vraagde hem ^teii
slotte om zijne hulp. De oude man
verzocht i^u de soldaten ■JiQuj.^te volgen
en toen zij feij éènèn^^l^^^erïi^én koren-
akker gekomen waren, ri'»p de officier
uit: »ha, ha, dit is kostelijke waar voor
onsP -De grijsaard yprzppht huhejyen-
wel nog een weinig verder met hein
te gadn. Zij ded^n hét eli' kwameivver-
volgens aan eenen anderen-akker; / «Dit
koren is.tjpt UW9, dij^jastj,". hn,; »ge-
bruik er van zoo veel'gij wilt Dat
het' korei 'op dexeïï akke^-niet zoo'mooi