Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page

PARÖNYMEN 'ËN HOMONYMEN.
IJ;
Verscheidene woorden in onze taal
zijn, bij verschil in de beteekenis, evenwel
in^.de uitspraak met elkander gelijk-
luidend. Sommige dier woorden hebben
eéne ongelijke,) eiiriigszins van elkander
afwijkende vorming of spelling; bij andere
is , daarentegen de spelling gelijk. Mem
heeft deze woorden in twee afzon(Jer-
lijke soorten onderscheiden, en ze de
bovenstaande benamingen toegekend.
' ■ P(Ttönynren''ï\]-n die iroördeïi, aan
eene verschillende beteekenis eene ge-
lijklutderidé uitspraak en ohgelijke spel-
ling paren, bijv,, ligt, (van liggen)
en licht (niet donker); aart (een naam)
en aarc?. (inborst); hooren (een zin) en
horen feen werktuig), Imnd (ïhuur) en
uiant, (vo^ijgwoord, handschoen, vi^ch-
tuig), enz . ■ , - ■ _ __
. Homonymen zijn de twee of drie gelijk
geschreven woorden, die, in betCèkenis
van elkander "^'onderscheiden, ,!^ene vol-
strekt gelijke spelling en eene gelijk-
luidende uitspraak'bezitten. ' ' .
l>tezè eigenschap bèzitteii. óïm (Bè-
hoëftig) en'(i^m (een 'lichaamsdeel); baai
(zeeboezem) èn baai (wollen stof); juf er,