Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Si
pligt. Toen de officier bij kapitein
Baird kwaui, wierp zich een zijner
vrienden voor dezen neder en smeekte
hem zijnen kameraad te ontzien- Hij
wees op de wonden van den kapitein,
uit eene van welke men nog kort ge-
leden een kogel had getrokken, er bij-
voegende dat van zulk eene wreedaar-
dige behandeling de dood het, onver-
mijdelijke gevolg zijn zoude. De officier
voerde daartegen aan dat hij zoo vele
ketenen had medcgebragt als er ge-
vangenen waren, dat het zijn pligt was
ze allen aan te leggen en hij buiten
het hem gegeven bevel niet gaan mogt.
»Nu/' riep de edelmoedige verdediger,
de trouwe krijgsmakker en lotgenoot
van Baird uit, »keten mij er dan met
twee, maar spaar den kapitein." —Over
zulk eene zelfopoffering, zulk eene liefde,
was de officier getroff'en. Hij keerde
naar zijn opperhoofd terug en wist te
bewerken dat ééne keten weggehaald
en de gevangène gespaard bleef.
Wat zegt gij van zulk eene zichzelf-
opoff'erende liefdé? In den nood leeft
men waarlijk zijne vrienden kennen.