Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
kinderen. Zij vooral nemen zoo ligt
neigingen en gewoonten aan, die in hun
volgend leven hun en anderen verdriet
doen. Jk wil over die duizenderlei ver-
keerdheden hier niet spreken, maar raad
ieder, die meent er eene te bezitten, ten
ernstigste aan er tegen te strijden, en haar
te overwinnen, Avant over 't algemeen
zijn ze, de goede niet te na gesproken,
niet van den besten aard. Ze kunnen
evenwel ook zeer zonderling zijn, als u
uit de volgende geschiedenis blijken zal.
't Is eene bijzonderheid uit het leven van
den beroemden Engelschen schrijver en
dichter Walter Scott.
Toen deze nog school ging, had hij
een kameraad die altijd op nommer
één zat en maar altijd in zijn ge-
drag en zijn werk de beste was in de
klasse. Welke moeite de jonge Scott
ook deed, hij kon hem maar niet de
loef afsteken. Daar doet hij op zekeren
tijd eene gelukkige ontdekking. Hij ziet,
terwijl de onderwijzer zijne leerlingen
ondervraagt, zijn makker met de vingers
in bestendige aanraking met een der
knoopen van zijn buis, en elk antwoord
dat hij geeft gaat van 't spelen met
dien knoop vergezeld. Die knoop scheen
de sleutel van zijn geheugen te zijn.