Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
tijden? Wij zullen en kunnen zeiven
de tijden beter maken, zoo we maar
beter handelen.
TEGEN ONGEDULD^
Wat ia toch ongeduld in pijn!
't Is om zijn droefheid droevig zijn.
Zoo teordt hij dan met regt belacht,
En ah een grooten dwaas geacht.
Die, omdat droefheid kwalijk smaakt.
Zijn droefheid des te grooter maakt.
DÏ: Krioop.
Sommige menschen hebben zich zekere
gewoonten, zekere hebbelijkheden eigen
gemaakt, die zij niet kunnen nalaten, die
hun als 't ware eene tweede natuur zijn
geworden. Zoo verhaalt men van den
beroemden muziekïneester Joseph Haydn,
dat hij geen noot konde op het papier
zetten, geen maat op het klavier spelen
kon als hij den kostbaren ring niet aan
den vinger had, dien hem Frederik II,
koning van Pruisen, op zekeren tijd,
wegens zijne uitstekende bekwaamheden,
vereerde.
Zijn nu menschen van verstand en
jaren aan zulke hebbelijkheden onder-
hevig, niet minder is dit het geval bij