Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
maar tracht de vrucht van uwe edel-
moedigheid te oogsten; gij zijt geboren
om een braaf man te zijn."
Wat leert ons dit verhaal? Dat de
grootste misdaden niet altijd de deugd
in 's menschen hart verstikken, en er
zelfs bij den grootsten boosdoener zoo-
veel zedelijk gevoel aanwezig is dat
hij de stem van zijn geweten nimmer
geheel tot zwijgen brengen kan.
Om vrij ie zijn van ongeval.
Zoo prijs den berg en houd het dal.
Uw tong zij sleutel van 't gemoed!
Maar daarom is hel nog niet goed.
Dat gij 't voor ieder open doet.
Wie op beloften stemt, of die van waarde schat.
Bedriegt zich zelf en maakt, dat andren hem beschimpen.
Indien men laken koopt, ket krimpt gemeenlijk wat;
Maar 't geen ons toordl beloofd, zal doorgaans alles
krimpen.
Die grondelijk zijn ziel wil kennen en zijn leden.
Drie kunsten acht ik hem tot zulk een kennis goed:
Be kennis der Natuur, der Godheid en der Zeden,
Want de eerste ontleent ons 't lijf, de laatste Iwee 't
gemoed.
Wilt toch in tegenspoed niet lichtelijk bezwijken!
De boom wordt niet geveld reeds met den eersten slag:
Hij heeft te lang gestaan, dus zal hij langzaam wijken.
Volhardt! men krijgt juist niet zijn wensch op éénen dag.