Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
voor zich niets te vreezen had, deze
tijding vernomen, of hij verliet in allerijl
zijne schuilplaats en ging naar den bevel"
hebber.
»Gij kent mij niet," zei de hij, »ik heb
vernomen dat een soldaat ter dood ver-
oordeeld is, omdat hij een gevangene
niet behoorlijk heeft bewaard. Hoe kunt
gij zulk een vonnis uitspreken, want die
zelfde gevangene kunt gij weder in uwe
magt krijgen en kan u weder worden
uitgeleverd?"
»Weder in onze magt, weder aan ons
uitgeleverd! Waar is hij dan? Waar is
hij verscholen?"
»Hij staat hier voor u!"
)'Wat zegt gij? Wat hoor ik?"
«De waarheid! —Ik ben die gevangene
over wien het doodvonnis door u is uit-
gesproken en ik kom nu om het te on-
dergaan! Wel konde ik er mij aan ont-
trekken, maar ik zal nimmer dulden dat
een onschuldige in mijne plaats gestraft
wordt!"
De bevelhebber was zich zelf niet van
verbazing. Zulk eene daad, zoo verheven
en zoo edel, had hij niet van eenen struik-
roover verwacht. «Gij zult niet sterven!"
riep hij uit, »ik verleen u genade; men
zal den soldaat de vrijheid weergeven;