Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
DE ZOON VAN MILTIAUES.
Miltiades, een beroemd veldheer van
den Griekschen staat Athene, die ten
jare 490 vóór onze jaartelling op de
vlakte van Marathon eene groote over-
winning op den Perzischen koning Da-
rius Hystaspis behaalde, werd door zijn
vaderland met de snoodste ondank-
baarheid behandeld. Toen hem eene
volgende onderneming mislukte, veroor-
deelde men hem tot het betalen van
eene aanzienlijke geldboete, en, daar hij
hiertoe' onmagtig was, wierp men hem
in de gevangenis, waarin hij eindelijk
van ellende omkwam. Zoo verre ging
zelfs de blinde partijzucht, dat men zyn
lijk eene eerlijke begrafenis weigerde.
Dit kwam ter ooren van zijn destijds
nog zeer jongen, maar wakkeren en
vaderlievenden zoon Cimon. Elke han-
deling, door een ondankbaar vaderland
zijnen vader aangedaan, moest en zoude
hij verdragen; maar de gedachtè dat
men ook zijn stoffelijk overschot ont-
eerde, smartte hem diep en kon hij
niet van zich zetten. Hij begeeft zich
nu naar de regters en zegt tot hen
dat hij gereed is de nog achterstallige
jaren der gevangenisstraf, zijnen overle-