Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
dier belast en moest hem van den afloop
een getrouw verslag geven. Dat be-
rigt bevatte het volgende: »het paard
heeft denganschen nacht bij zijnen heer
doorgebragt. 'loen de zon was op-
gegaan, liep het verscheidene malen om het
lijk heen, het van alle zijden beruikende.
Eindelijk er van overtuigd geworden
zijnde dat zijn meester werkelijk dood
was, hief het arme dier een akelig
gehinnik aan, dat echter meer naar ker-
men geleek, en na aan alle kanten rondom
zich heen getrapt te hebben, rigtte het
zijn loop naar den Donau, stortte zich
in de rivier en verdween voor goed on-
der het water."
»Mogen ook de geleerden," zeide Na-
poleon na het lezen van dit verslag,
»aan de dieren alle gevoel en denk-
kracht ontzeggen, ieder zal het mij toch
moeten toestemmen, dat honden en paar-
den uitzonderingen op dezen regel zijn."
Kunt gij wel meer voorbeelden bij-
brengen, waaruit blijkt dat ook de dieren
verstand hebben en volgens zekere be-
ginselen handelen ter bereiking van hun
doel? Men noemt zulk dierenverstand
natuurdrift of met een vreemd woord
instinct. __