Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
gevangenis, smart, alles zich zoude ge-
troosten, maar dat hij geen misbruik kon
en mogt maken van het vertrouwen zij»-
ner lasthebbers, wier bevelen hij verpligt
was stiptelijk te volgen, en dat het zijn
vast besluit was geen enkelen penning
op het stuk te laten vallen.
»Bij Allah!" riep nu de bevelhebber in
vervoering uit, »dat is zeldzame stand-
vastigheid, dat is voorbeeldelooze trouw,
dat is waarlijk pligtsbetrachting! Regt-
schapen christen, wij moeten vrienden
worden; hoezeer mijn baard reeds grijs
wordt, vond ik mijn geheele leven nim-
mer een man als gij. Neemt," zeide hi1
daarop tot zijn gevolg, »een voorbeeld
aan dezen christen, en weest uwen heer
zoo getrouw als hij zijne meesters is
en dan op zulk eenen afstand, zelfs
met gevaar van zijn leven."
De gevraagde som werd nu deRuyter
uitbetaald. »Ik zal mij van dit stuk
linnen," zeide de bevelhebber, »een kleed
laten maken en dat dragen ter herin-
nering aan den eerlijksten man dien
ik immer ontmoette. Vervolg rustig
uwe zaken, christen, en keer na het vol-
brengen er van gelukkig terug naar
uwen meester wien ik zulk een getfouw
dienaar benijd."