Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
zeggende, dat hij de magtelooze be-
dreiging van eenen christen verachtte,
en zeer wel wist wat hem, als hij te-
rugkeerde, zoude te doen staan; tot zoo
lang gaf hij de Ruyter tijd om zich
te bedenken en te overwegen wat het
gevolg van zijne handeling kon de wor-
den. Een onderbevelhebber en eenige
manschappen bleven de Ruyter bewaken.
Dadelijk voegden zich nu verscheidene
vreemde kooplieden bij hem, hem, vol
zorg en vrees in zijn belang aanradende,
de minste te willen zijn en den toorn des
bevelhebbers niet verder op te wekken;
ook de Turksche officier gaf hem menige
vriendelijke waarschuwing. De Ruyter
bleef evenwel zeer kalm^ en liet zich noch
door bedreigingen noch door waarschu-
wingen tot eene handeling overhalen, zoo
geheel in strijd met zijn eerlijk karakter
en het vertrouwen, door zijne meesters
in hem gesteld.
Isa verloop van een uur keerde de
bevelhebber terug en begeerde nu op
staanden voet het stuk linnen tegen
den eenmaal door hem bepaalden prijs.
De Ruyter antwoordde nu met ernst en
waardigheid, dat hij zich volgaarne aan
alles onderwerpen wilde, wat de bevel-
hebber over hem besloten had, dat hij