Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
fï ItruiBBflgtL
De Struisvogel is de grootste der voge-
len, daar hij met opgerigt hoofd soms
eene hoogte van drie ellen bereikt, Hij
heeft lange beenen en zeer korte vleu-
gels, die om te vliegen hem niet dienen
kunnen, maar hem in het loopen helpen,
waarin hij den besten harddraver dan
ook zeker nog wel den prijs zoude af-
winnen. Zijn voedsel bestaat in gras,
vruchten, enz. en zijne vraatzucht is ont-
zettend. Als bij de meeste vraatzuchtige
dieren, is ook het zintuig van den smaak
bij den struisvogel zeer stomp, zóó stomp
dat hij zonder onderscheid steenen, stuk-
ken metaal, glas en andere harde voor-
werpen doorzwelgt. Hoe hem die laatste
voorwerpen bekomen, en of hij ze werke-
lijk verteert, zooals het volksgeloof wil,
we kunnen het u niet zeggen, maar dit
is zeker dat hij al eene zeer sterke maag
hebben moet. Zal ik u eens vertellen
wat in de maag van zekeren struisvogel
gevonden werd, dien men voor eenige ja-
ren te Lyon door onvoor^igtigheid dood-
de en steeds zoo gezond als een visch was?