Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
goede stof voor de helft van den ge-
vraagden prijs te leveren, gaf de be-
velhebber luide zijn ongenoegen te kennen
over dit verzet, en beval de Ruyter
nog eens, en nu zeer ernstig dat hij
hem het linnen tot zijn aanbod moest
afstaan. »Het goed is niet het mijne,"
antwoordde deze even edel als bedaard,
»maar dat mijner meesters, en ik ben
verpligt hunne bevelen getrouw na te
komen. De prijs is niets te hoog, en ik
kan en zal en mag niet het geringste
van mijnen eisch laten vallen"
Gloeijend van toorn gaf de bevelheb-
ber onzen wakkeren zeeman in beden-
king dat hij zich op eene vreemde plaats
en in zijne magt bevond, en slechts
op éénen wenk, door hem te geven,
zijne vrijheid en zijne goederen ver-
liezen kon. De Ruyter evenwel bleef
standvastig. »Kan il niets doen tegen
het regt van den sterkste," antwoordde
hij, »ik zal toch voor mijne waar op-
komen zoo lang mijn hart blijft kloppen.
Weet daarbij ook, dat zulk een bar-
baarsch gedrag ten gevolge zoude hebben
dat geene koopwaren meer naar deze
markt werden gevoerd en de zoo be-
langrijke marktplaats verloren ging."
Daarop verwijderde zich de bevelhebber