Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
iemand nadeel toe, hetzij door hem on-
gel'gk aari^'te döen, hetzij door omtrent
hevn het goede te verzuimen, dat hij
regt hoeft van u te verwachten.
Gematigdheid. ' Vermijd alle
uitersten. AV^acht u wel over de belee-
digiiigen die men er aandoet, zulk een
wrok te voeden als zij u toeschijnen te
verdienen.
Zindelijkheid. Duld geene onzinde-
lijkheid aan uw ligchaam, uwe kleederen
of in uw huis:
■ Of} '!•
. .' . . - ■ '
Wat sëiènlif^e rijkdóm haar hezithrs op deez* aard?
"Een huis. een handvol qouds: h dd uw wemchen waard?
Doet dit mtt zooveel krnchti'naar zijn ieZit u hitken?
Dekt dan de ruwe pi] zoo warm niet ah 'i scharlai(en?
De vijvre werkman wordt door koude 'minst geraakt.
Van weinig houts wordt een verwarmend vuur yemaakti
Al tornit de lage hut geen praQUitjs vertooning
Voor cns hoogmoedig hart/1 is echter ook teu wmiing.
Zoowel een rustplaats op de groote h vensreis
At-s de allerruimste zaal vaii H vorstvlijk paleis:
Qf hóoik die las'gheid «, doet u die evgie vreèzen,
J^qari^^dQst '^m ki^^^^t « ''wm genokg zal tcezei^?
Gten woning^ hoe geting^ die geen v^blijj[ terslrekL
. Dê mensch is y>£l gehuisd, zoo h^ifi geen schild benl^kè^