Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
apothe€;k zelfs niet^iyoorhande^! De .ge-
neesheer, hier vóór mij^ geweest, was
de keizer zelf! Volgens>idit handschrift
kunt gij voorloopig over vijftig, dukaten
uit zijne eigene fondsen b'jschikken.*'
Groot waren de verbaasdheid, de aanr.
doening, de blijdschap en niet in 't minst
de dankbaarheid zoo van de weduwe
als van haren zoon. De zieke herstelde
binnen korten tijd. De menschlievende
keizer schonk haar tot nadere verster-
king een jaarlijksch pensioen van hon-v
derdvijfrig gultien, en liet den moeder-
lievenden ki.aap eene opvoeding geven,
zijn edel hart waardig.
Nog vijf lessen van Franklin.
Arbeid. Verlies geen tijd. Houd
u altijd met iets nuttigs bezig. Doe
niets onnoodigs.
Opregtheid. iaak van geene
strafwaardige list gebruik. Laat uwe
gedachten en daden het kenmerk dragen
van onschuld en regtvaardigheid. Spreek
zooals gij denkt ^
Regtvaardigheid. Breng nooit