Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
-Verander niH te tUgt van woning, »laat of nering.
Ofschoon 'tu erger gaat dan gij morkenen dacht:
Verandren heeft er veel in 't onderspit gehragt:
'Die v¥ijraakt van de koorts,''valt difètcijls in de téfïiig.
We wetersushap steekt in geen bed met fluimen;
\Wie leeren ml, moet vroeg 4e veêren ruimen;
I Wie ploegt noch egt, heeft geene kans van graan;
"Wie dorscheh wil, moet eerst den ploeg dóén gaüh;
Wie nimmer turft, kan zibh daarna'niet warmën.
fVie mnst wil doen, die reppe hand en armen;
Wie prijs begeert, die stdle. zich ter loop,
Voor arbeid heeft God alle ding te koop.
HLT KEIZERLIJKE RECEPT.
a , .
»Lieve èèê?, om Go^ Ht^i, geef mij
een gulden, één gulden, wat ik u bid-
den mag!" Dat verzoek werd, met tranen
in de oogen en vol vreeze in het hart
gedaan door een knaapje van tien jaar
aan keizer Jozef II van Duitschland.
Als bij toeval ontmoette het hem op
zijne wandeling, en zag hem voor een
gewoon heer aan.
»Een gulden?" vraagde de keizer eenig-
zins verwonderd.
»Ik heb nog nooit gebedeld, lieve heer!"
stamelde d« knaap en heete traöen
biggelden hem uit de eerlijke oogen,