Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
*Rrave PuvasI" aldus sprak Lodewijk
XIV hem »ik verblijd mij, zulk eom
regtschapen man, zulk een liefhebbend
zoon, zulk een regtgeaard -kind ite leeren
kennen- Ik ata u eene jaarwedde toe
van duizend kroonen, opdat gij, de stern
van uw edel hart gehoor gevende, uwe
ouders nog te meer zaudt kunnen weil-.
doen" Nu omhelsde hij hem, in tegen-
woordigheid van het gansche hof en ver-
zekerde hem voor altijd van zijne hooge
gunst.
Hoe moet zulk een gedrag die kinde-
ren beschamen, die, als het hun welgaat,
hunne ouders vergeten, of, in zoo vele
andere opzigten, hen bejegesnen met
ondankbaarheid en minachting ! .-^fi
O K s H O O F d; "
AA'aarom noemt men een groot wijn-
of jenevervat toch een okshoofd? Élal
ik het u zeggen? .1; .1
In vroege ren tijd werd dp wijn, in d^
vaten aanwezig, gekeurd, en^ zoo zp dé
bepaalde sterkte had, kregen de vdtett
een teeken, een merk, dat men dan met