Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
gedachte was van goeden invloed op zijne
nieuwe loopbaan. Hij kreeg smaak in
het soldatenleven en wist door naarstig-
heid, dapperheid, goed zedelijk gedragen
verschillende, eenen krijgstnan betamende
deugden en eigenschappen, zich zoo-
danig bemind te maken, dat hij al zeer
spoedig van den laagsten trap tot den
ran^ van kapitein opklom. Zijne oude,
goede ouders verblijdden zich zeer over
zijne bevorderingen, en eens besloot zijn
vader hein in zijn garnizoen te bezoeken.
Vermoeid van den reistogt kwam de
gri^'saard er aan, en werd door zijn al-
gemeen beminden en geachten zoon met
vreugdetranen ontvangen. Onze kapitein
stelde nu na de parade zijnen vader aan
den overste van het regiment voor, zon-
der zich in eenig opzigt te storen aan
het glimlagchen zijner kameraden, die, om
zijne edele houding en hoedanigheden,
hem tot hiertoe voor een lid eener aan-
zienlijke familie, geenszins voor een
boerenzoon hadden aangezien.
De overste vond behagen in het ge-
drag van den edelen Duv^as en wist zijne
vaderliefde op de regte wijze te beloo-
neu- Hij berigtte liet voorgevallene aan
den koning, die daarop onzen kapitein
bij zi(3h ten hwe ontbood.