Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
'58
igéhêel teti oTirêgte. Laat oïiB dat èena
nagaan. Mafjt iö h^t Vèrmogeh'om iets té
doen, waarmede iets kan werken; kracht
is de uitwerking, de uitvoering van dit
vermogen, de daad zelve. Gij hebt het
vermogen, de magt dit bl:id te scheuren;
maar zoodra gij tot de uitvoering er van
overgaat, oefent gij kracht uit. Kunt gij wel
meer woorden noemen, die verkeerd gé-
bruikt eii met elkander verward worden?
Vergün mij u aan te raden steeds acht
tte geven op de regte betceketiis det
woorden en iéder woord inzïjnè #are M-
teekenis te bezigen! Gij zult, zoo doende, u
voor vele onaangenaamheden en moeije-
lijkheden vrijw.rén, en steeds voor ad-
deren zoo in uw spreken als schrijven
verstaanbaar zijn.
G K O A C H T E
Die,een babbelaar vertrouwt en aan een
verkwister leent, vindt zijn geheim overal
en zijn geld nergens.
'Het verstand verslijt even als alle
dingen, zoo het niet door wetenschappen
gevoed wordt.