Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
yan het, roer toeyertrouw;d. Va»
d,en iïQm opgedragen last wi^ hij t^
zijnen,, voordeele een gepast gebruik U
xoakenf Het gelukte hem het vaartuig
naar eene rots te sturen, waarop hij da^
delijk van de boot op de rots sprong^
Uiet den voet de boot van zirh afstiet
en in h^t afdi'ijven op Gessier eenen pijl
afschoot, die hem terstond doodde. L)ie
dood gaf het sein tot eenon algenieenen
qpstand, tot veu krijg, die tal van jaren
tusschen de^ Zwitsci's ea Oostenrijk inet
de meeste hardnekkigheid gt'voerd, eerst
in 1499 als geheel geëindigd kon be-
schouwd worden. Teil vocht in den s,]ag
Morgarien mede en vond zijn dood
^en jare 1350 bij eenq groote oversti:oO-
ming van deji Scliüchervloed In het
jaar 13.88 w.erd in de nabijheid van de
rots, waar lell zich het leven redd.e en
dpn eersten stap. deed tot de bevrijding
van zijn vaderland, eene kapei te zijner
e^re opgerigt.
Bagt £ti Eratlit-
■7—T-rf---
Eiez'e''twèe "^opr^^jvorden;^^^
wel mét elkander'vènvWèldj t^