Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
bi
vevy dat hij de Zwitsers nobdzadktê
eenen op een paal geplaatsten
hoed (het-zinnebeeld der Oosteririjkschè
hee^5^ehappii) zich te bukken en dien
regt hartelijk te groeten. Wie zulks
ook doen mogt, Teil deed het niet. Hij
gihg wel eenige malen den belagchelijken
fetandaard voorbij, maar weigerde hetii
alle eer. Nu maakte men zich van hem
meester, én hij werd veroordeeld om een
appel van het hoofd zijns zoons te schie-
ten. Zonder zijn zoon ecnig letsel toe
te brengen,'werd het waagstuk volbragt.
Was het wonder dul vader en zoon, als
'tware aan elkander weergegeven, elkan-
der teederlijk omhelsden? Daar ontvalt
Tell-evenwel nog een pijl. Hij had dien
voor Gessier bestemd, zoo de eerste het
leven zijn zoons had gekost, en dien daar-
om onder zijne kleederen verborgen ge-
houden. Uit dien pijl vat Gessier argwaan
op, en in plaats van hein, als bepaald
was, vrij te laten, neemt hij nu Teil ge-
vangen en wil hem over het W'aldstadter
meer met zich voeren naar zijn verblijf.
Maar een hevige storm steekt op en
dreigt het vaartuig met vernieling, de
schepelingen met den dood. Nu werd
Teil, als een goed stuurman bekend, de