Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
aan het üostenrijksche h"is van Habs-
burg, gedeeltelifk aan hèVl)tHtsche rijk
onderdanig waren. De Duitsehe keizer
Albrecht I wenschte de woudsteden
Schwijz, üri en Unterwalden niet zijne
erfgoederen te vereenigen, en drong nu
bij de inwoners er op aan zich van het
Duitsehe rijk af te scheicj^en en aan hem
als hertog van Oostenrijk zich te onder-
werpen. Tegen dit voorstel kwamen de
bewoners der woudstrekèn in verzet, en
nu werden ze d')or de aangestelde land-
voogden op de schroinelijkste wijze
mishandeld en onderdrukt. Dit wille-
keurig bewind moede, sloten Schwijz,
üri en Unterwalden in 1307 een verbond,
ten einde de zoo gehate landvoogden
uit het land te drijven en hunne kas-
teden te verwoesten. Aan het hoofd
van dit eedgenootschap stonden drie nan-
zienlijke en dappere mannen, Walter
Fürst, Arnold von Melchthal enWerner
Stauffacher. Ook A\'illem Teil, een in-
Avoner uit Büngeln bij Altorf, de schoon-
zoon van Fürst, trad mede tot dit ver-
bond toe.
De onderdrukking der landvoogden
werd inmiddels grooter: zekere Ges-
sier dreef zijne dwingelandij zelfs zoo