Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
I Aan alle hoeken der daken, tusschen
de galerijen, hangen aan uitstekende
porceleinen dierenkoppen koperen klok-
jes, die, door den wind in beweging
gebragt, een niet onaangenaam geluid
geven. Op de spits staat een zeer groote
gouden bol.
Over de stichting van dezen toren
zijn de gevoelens verschillend. Volgens
sommigen heelt keizer Yonglo dit kunst-
gewrocht doen bouwen, vóór hij dm
zetel van zijn bestuur van Nanking naar
Peking overbragt. Anderen schrijven
zijn ontstaan aan de Tartaren toe. Bij
een inval, door dit volk in China ge-
daan, werd het geheele 'keizerrijk door
hen veroverd, en opdat van deze vei--
overing de late nakomelingschap steeds
zoude kennis dragen,, noodzaakten zij
de Chinezen dezen toren, op eigen kos-
ten, te vervaardigen. Moge de porce-
leinen toren der stad Nanking tot een
wezenlijk sieraad zijn, hij is, in dit ge-
val, in' zijnen ocrs])rong evenwel een
in 't oogloopeijd gedenkteekèn van den
staat van vernedering, waarin China
eenmaal gekomen was.