Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
O K ß £ ß a S T.
liet boekje, dat ik heden mijnen ambtgenooten
hehefdelijk ter kennismaking aanbitd, draagt den
naam „Asters" op het voorhoofd, en, zoo ik meene,
niet ten onregte. Beeft zijn aantrekkelijk gewaad
eu zyn reelkleuriye inhoud wel niet eenige otereen-
konist met de asters, die schoone bloemen onzer tuinen?
Aan hoevele lusthoven heb ik ook niet tot zijne zamen-
stelling een bezoek gebragt! Baldi, Mazoni en
Grimin leverden mij enkele fabelen; zoo menige spreuk
en gedachte is aan de beste werken uit onze en onzer
naburen literatuur ontleend; de versjes zijn van Cats,
Huygenfi, Brandt eit andere sieraden onzer letter-
kunde. Ik gdoote met omzigtigheid te hebben geplukt
en nimmer buiten de bevatting van den lezer dien ik
mij voorstelde gegaan te zijn. Het hoofddoel tan alle
onderwijs, de onttcikkellng des verstands in overeen-
stemming met de vorming des harten, heeft steeds
mijne keuze gerigt, toen ik zoovele asters tot een
bouquet tereenigde.
Mogen zij va» mijne medeonderwijzers in welwil-
lendheid worden ontvangen en mijn boekje, gepaste,
nuttige leesstof in behagelijken, leenamen vorm aan-
biedende, een in alle opzigten aangenaam onthaal
ten deele vallen!
Aan 't Uddelermeer.
A. A A R S E N.