Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
schil van inzigt omtrent eenige weten-
schappelijke punten? Zal hij naar Lalande
gaan om op nieuw van dezen een streng
verwijt te ontvangen wegens zijnen mis-
slag en zijne stijfhoofdigheid?
Toch zegepraalde Armands vertrouwen
in het karakter van den sterrekundige
boven al zijne twijfelingen. Hij ging naar
hem toe en openbaarde hem alles. »Spoed
u naar Dupont!" was 't woord des leer-
meesters, >en zeg hem dat hij gerust kan
zijn; ik zal vóór hem zorgen zooveel
ik kan."
Lalande hield woord tot dat de ban-
neling geene schuilplaats meer noodig had.
S PREUKEN.
Wij kunnen ons eigen gevoel niet tot
een maatstaf nemen om daarnaar dat van
anderen te meten. De mol bewoont gewis
in ons oog al een zeer donker verblijf,
maar het dier vindt het toch zeker licht
genoeg.
De gebiedende toon van spreken is die
van den hoogmoed, — de vragende die
der nederigheid.
Reinheid is de moeder der gezondheid.