Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Vrienden in den nood.
Toen Dupont van Nemours onder het
Bchrikbewjiid van Rohespierre in Frank-
rijk (1792) als z^o vele anderen gebaijnei^
iwprd, zocht hij bescherming bij zijnen
wiend Arinand. Deze, een leerling van
den beroemden sterrekundige Lalande,
WaP belast met het opzigt en de bewaring
van den sterretoren, die, naar zijne mee-
ning, do meest geschikte en veilige schuil-
plaats voor zijnen vriend annbood. Hij
bra^t er dan ook DupOnt heen en voor-
zag hem dagelijks zelf van de noodige le-
vensbehoeften Doch het duurde niet lang
of Armünd begon te vreezee dat men
ook hem zoude gevangen nemen Die
vreeze pijnigde hem en wel in dubbele
mate. Hij bekommerde zich niet alleen
om zich zelf, maar meer nog om zijnea
vriend. Wat toch zoude er van dezeaa
in zijne afwezigheid worden? Aan wien
toch kon en mogt en durfile hij het ge-
heiim qntdekkea? A}}» I^alande? Maar xyas
de yriendbchapsband tusschen l^em en zijn
leermeester niet verbroken? Was niet se-
dert lang eene verkoeling, eene verwijde-
ring tusschen hen ontstaan, wegens ver-