Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
wind 18 beet, tennji het bg een we«-
tewind veelal regent Maar wat zgn
nrt giftwinden? Dat zijn de zetfde win-
den, die w^ daar even noemden, maar,
met zeer schadelijke, zelfs vergiltigende
eigenschappen.
In on? land "waaijen die winden ge-
lukkig niet; men vindt ze in landen, waar
het ontzettend heet is en de prrond uk
dorre, kale vlakten en woestijnen be-
staat: in Arabië, l'erzië, Nubië, Abys-
sinië, Eg}pte. Kunt gij de werelddee-
len noemen, waartoe die landen behooren?
In die landen nu waait de zelfde
wind als bij ons, maar, daar met den
heeten luchtstroom zand en stof in de
hoogte stijgen en met groote kracht wor-
den medegevoerd, is de uitwerking van
dat waaijen voor mensch en. dier veelal
doodelijk- Zulk een giftwind versnelt
de ademhaling, veroorzaakt een bran-
denden dorst en doet de oogen en de
lippen op het pijnlijkst aan. Als men
geexi zorg draagt zich het ligchaam met
vet in te wrijven om zoodoende de
uitwaseming te verminderen, verdroogt
4e huid en valt in schilfers af.
De goede Voorzienigheid, die alles met
wijjeheld beschikt, gaf aan dezen wind een
blaauwachtigen gloed. Op dien gloed, een