Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
as
riolanus onder de vrouAvenschaar niet
zijne moeder, of hij beval zijnen Lictoren
hunne staven en strijdbijlen tegen den
grond te keeren, en ontving haar en
haar gevolg met tranen en teedere om-
helzingen. Veturia evenwel verloor niets
van hare geestkracht. »Zeg mij/' zoo
sprak zij hem aan, «ben ik bij eenen
vijand gekomen of bij mijnen zoon? Moest
, daarom mijn levensdraad zoo lang wor-
den gerekt, om in mijn hoogen ouder-
dom mij zoodanig te smarten, dat ik
u, eerst uit Rome ■ gebannen, nu als
Rome's vijand voor mij moet zien? Ware
ik niet moeder geworden, Rome ware
thaps niet belegerd; had ik geen zoon,
onder een vrij volk zoude ik vrij kun-
nen sterven! ïk bid, ik smeek u Rome
te sparen, te redden, zij 't dan ook ten
nadeele van het volk dat zoo grootmoe-
dig u ontvangen heeft, gij kunt het niet
laten uit liefde voor en ter wille van
uw^e moeder." Nu viel zij voor hem
op de knieën. Coriolanus wederstond
aanvankelijk hare smeekingen, van haar
eischende het trouwelooze Rome te ver-
laten en zich te voegen bij hem. Met
ernst en waardigheid bragt de moeder
hem onder 't oog hoe zij daartoe geene
roeping gevoelde. »Ik kom," zeide zij,
A 3 '