Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Hij vertrok nu naar zijne vroegere vij-
anden, de Volscen, ziedende van wraak
en met het vaste voornemen dien hoon
zijn vaderland betaald te zetten. De
Volscen ontvingen hem met alle ge-
negenheid en gaven hem al zeer spoe-
dig vele blijken hunner hoogachting.
Hiervan maakte Coriolanus gebruik om
hen tot eenen nieuwen oorlog tegen
Rome te bewegen Attius Tullus neemt
genoegen in zijnen voorslag, en, na 't
veroveren van onderscheidene steden,
is weldra een talrijk leger de poorten
van Rome genaderd. Het Romeinsche
volk, ongezind om te vechten, bewoog
nu den senaat tot het zenden van een
gezantschap naar Coriolanus met het
aanbod van genoegdoening, zoo hij aftrok;
doch hij geeft een smadelijk en weige-
rend antwoord. Ook de priesterschaar,
in staatsiegewaad voor hem versphenen,
rigtte even weinig uit. Ten laatste
wordt hem een gezantschap vrouwen
gezonden met zijne hoogbejaarde moe-
der Veturia en zijne vrouw Volum-
mia aan het hoofd. Toen men hem
van de aankomst der vrouwen kennis
gaf, was dadelijk zijn besluit genomen
om ook hare smeekingen alle gehoor te
weigeren. Maar zoodra herkende Co-