Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Rome te gaan, maar sloegen zich op
eenen berg, de Heilige Berg, omtrent
3000 schred^en van Rome, neder, hunnen
landgenooten te kennen gevende dat
zij niet weder in Rome komen zouden,
zoo men geene mannen uit hunnen stand
aanstelde, die in hun belang werkzaam
waren. Aan hun verzoek werd voldaan
door de aanstelling der Volkstribunen,
die het regt hadden om zoodra er iets
was, dat strijdig kon geacht worden, met
de belangen der Plebejers, het veto, d.i.
ik wil niet, uit te spreken (494 v. C.).
Velen uit de Patriciërs zagen met
wangunstige oogen op dit regt neder,
ook Gajus Marcius, om zijne ver-
overing van de stad Coriolo op de
Volscen met den eernaam Coriolanus
betiteld. Die wangunst liet hij eerlang
openlijk blijken. Toen er te Rome hon-
gersnood ontstond, stelde hij voor om
van het uit Sicilië aangekomen koren
niets aan de Plebejers uit te deelen,
zoo ze niet hunne toestemming gaven
tot afschaffing der volkstribunen. Dit
voorstel werd als onregtvaardig ver-
worpen, en had ten gevolge dat Corio-
lanus voor de regtbank geroepen werd;
hij verscheen niet, en men vonniste hem
in zijne afwezigheid met verbanning.