Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
een vrij aanzienlijk regiment en, als de
grootste veldheer van zijnen tijd, was
ieders mond vol van zijne dapperheid.
De Venetianen benoemden hem tot hun-
nen oppersten aanvoerder, gaven hem
eene aanzienlijke jaarwedde en vereerden
hem de kostbaarste geschenken. Hij
stierf, van iedereen bemind.
De moed en de goede naam des va-
ders werkten ook groot elijks in 't be-
lang van den zoon. Na "t uitsterven
van 't huis Visconti, kwam de herto-
gelijke waardigheid van Milaan in zijn
geslacht (1449).
Wie denkt niet bij 't lezen dezer bij-
zonderheid Tiit het leven van Frans
Sforza aan zoo vele helden uit onze
geschiedenis, die van de geringste be-
trekkingen tot de hoogste waardigheden
zoo te land als ter zee zich wisten te
verheffen? Was hunne bevordering al-
leen toeval, alleen eene werking van 't
geluk? Ziet het uit hunne daden, hoe
steeds moed, kennis, vaderlandsliefde en
deugd zamengaan, en hoe men, waar dit
viertal vereenigd gevonden wordt, ge-
rust Gods hoogen zegen kan hopen en
verwachten.