Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
dit gezegd, of een krachtige worp be-
sliste zijn voornemen en maakte hem,
daar de bijl hangen bleef, soldaat. Zoo
snel hij kon, liep onze Frans nu de
ruiters achterna, uit alle magt roepende:
»halt! halt! ho daar!" — Op 't geschreeuw
hielden zij stil, Sforza vragende wat hij
verlangde. »Geef mij dienst," was zijn
antwoord, »mijn noodlot heeft mij zoo
even soldaat gemaakt." Zonder hem
verder te ondervragen, verklaarden de
ruiters dat het noodlot dan al zeer
verstandig gehandeld had, want 'twas
toch nog altijd beter huzaar dan een
armoedig houthakker te zijn.
Sforza kwam nu in de krijgsdienst
en had nog maar zeer korten tijd zich
in den wapenhandel geoefend, toen hij,
tot ieders verwondering, in zeker ge-
vecht, reeds eene voorbeeldige dapper-
heid tegen den vijand aan den dag
legde. Zulke uitstekende bewijzen van
moed en pligtsvervulling bleven niet
geheim. Overal en door ieder verbreid,
cwamen zij spoedig tér kennis van zijne
bevelhebbers, die hem eerst tot onder-
officier, later tot kornet bevorderden.
Zijne bevorderingen hielden gelijken tred
met zijnen moed en zijn krijgsgeluk.
Eindelijk werd hij de bevelhebber van