Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Dé" zoon Tan keizer Dècius^
Messius Decius, die in de iaren 249
—251 als keizer het Romeinsche rijk
bestuurde, had een zoon, Herennius
geheeten,, dien hij gaarne tot medere-
gent had willen aannemen, zoo deze
niet standvastig tegen deze verheffing
zich verzet had. »Ik vrees," zeide de
edele Herennius, »dat ik, wanneer men
mij als mede-regent eert, vergeten mogt
dat ik uw zoon ben. Gij moet de
eenige bestuurder zijn, en mijne heer-
schappij zal bestaaa in onderwerping
en gehoorzaamheid." — Gaf dit bewijs
van kinderlijken eerbied den zoon niet
eene veel grooter waarde, veel schooner
luister dan de prachtigste keizerskroon
hem ooit geven kon?