Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
dreven en de zijde van den prins van
Oranje verkozen had, verkeerde de bur-
gemeester dier stad in de grootste be-
naauwdheid, wijl hij zich door het streng
vervolgen en straften der vrienden van
den prins den haat der burgers op schrik-
kelijke wijze tegen zich had gaande ge-
maakt. Door het woedende volk ver-
volgd, vlugtte hij in de eerste woning
de beste, aan de vrouw des huizes vra-
gende, of zij hem bergen kon. Zonder
een woord te spreken, wijst de vrouw
hem eene schuilplaats aan die hij in den
grootsten haast betrekt. Zijne vervol-
gers dringen nu ook het huis binnen;
doch hun zoeken naar den burgemeester
is vruchteloos: zij geven het eindelijk op
en vertrekken. Bevende uit zijn schui-
hoek gekomen, dankt de burgemeester
zijne redster, haar tevens zijne verwon-
dering te kennen gevende dat men zijn
verblijf niet ontdekt had. »0, daar was
ik niet bang voor," antwoordde de vrouw,
»zoo dikwijls uw volk mijn man zocht
om hem te dooden; heb ik hem daar al-
tijd verborgen, zonder dat het hem ooit
heeft kunnen vinden."