Boekgegevens
Titel: Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Auteur: Aarsen, A.
Uitgave: Gorinchem: G.C. van der Mast, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200134
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Asters: wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
water opwaarts stuwen; maar naauwe-
lijks sloeg men acht op hem. De storm
verzamelde nu al zijne krachten. Hij
huilde en raasde, zoo sterk als hij maar
huilen en razen kon. Hemelhooge po-
pulieren vielen krakend neder en de
vensters in de huizen kletterden. Wat
deden nu de menschen? Zij sloten
deuren en vensters. En de boomen?
'tWas of ze met den storm lachten.
»Woedt maar toe," riepen zij, »wij zijn
gereed om u te trotseren." Veel acht
gaf men op den storm niet.
Eindelijk kwam de beurt aan den don-
der. Hoog over torens en bergen leger-
den zich majestueuse wolken, die zich
tot een dreigend gevaarte zamenpakten.
Weldra beefde de lucht door fonkelende
bliksems verlicht. Het was alsof een
vuurspuwende wagen over de wolken
daar heen reed, alsof de glans des he-
mels door de reten van een diamanten
gewelf schitterde, eiken oogenblik afge-
broken door de stem des Eeuwigen die
eene plegtige stonde verkondigde. Het
gansche menschengeslacht, de geheele
schepping stond dddr vol eerbied en ont-
zetting bij 't aanschouwen der teekenen
van de magt en de grootheid des Algoe-
den, boven die zwarte wolken gezeteld.