Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
A. In het Paradijs.
V. Waar was dit.Paradijs gelegen?
A. Waarfchijnlijk in Armenië, thans Georgië,
ten westen yan de Kaspifche zee, in Azië.
V. Bleêf het eerfté menfchenpaar aldaar?
A. Neen, door ongehoorzaamheid aan Gods
bevel werd het uit het Paradijs verdreven.
V. - Waarin woonden de eerste menfchen?
A. In hutten of vervoerbare tenten.
V. Waarvan leefden zij ?
A. Van de jagt, veehocderij en den akker-
bouw, ,
V. Hoedanig was hunne levenswijze?
A. Zeer eenvoudig, alzoo zij nog weinig be-
hoeften kenden.
V. Bleef dit altijd zoo?
A. Neen, allengskens begon het grooter deel
der verfchillende volkftammen in zeden te ontaarden.
V, Hoe werden de ftammen genoemd, die aan
de eenvoudigheid en zuiverheid van zeden waren
getrouw gebleven?
A. Kinderen Gods.
V. Welken naam droegen de overigen?
A. Kinderen der menfchen.
V. Bleven de kinderen Gods altijd aan hunne
zeden getrouw ?
A. Neen, op het einde van dit tijdvak gaven
zij zich insgelijks aan allerlei ondeugden over.
V. Wat vólgde daarop ? ^
A. Een verschrikkelijke watervloed.
V. Wanneer had dezelve plaats ?
A. In het jaar 1656 der fchepping.
V. Kwamen alle menfchen in dezen water','loed
om?
A. Neen, noach, een deugdzaam man en zijne
huisvrouw, benevens zijne drie zonen sem , cham
A 2 en