Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. 45
V. Wat beproefde Frankrijk omtrent Engeland?
A. Het poogde hetzelve het meesterfchap ter
zee te ontweldigen.
V. Welke middelen bezigde Frankrijk hiertoe?
A. Het doen aannemen, door geheel Europa,
van een ftelfel, hetwelk men het ftelfel van het
vaste land noemde.
V. Wat hieid dit flelfel in ?
A. Het fluiten van alle havens van Europa,
voor Engelfche fchepen en de verbeurdver-
klaring van alle Engelfche fabrijkgocderen en
koloniale waren.
V. Waartoe gaf de doordrijving van dit ftelfel
aanleiding?
A. Tot eene reeks van elkander opvolgende
oorlogen, die bijzonder Duitschland teisterden, en
hetzelve vöor het grooter deel aan Frankrijk
onderworpen maakte.
V. Berokkende hetzelve nog meerdere onheilen?
A, Ja, het was oorzar.k van groote onlusten
in Spanje, alwaar het volk, de overheerfching
van Frankrijk moede, tegen de Franfchen opftond,
en, door Engeland onderfleünd, hen verdreef.
V. Hoe gedroeg men zidi in ons vaderland, mee
betrekking tot het ftelfel van napoleon ?
A. Deszelfs eerfte koning, lodewyknapoleon,
ten dezen niet in alles aan het oogmerk van
den keizer, zijnen broeder, beantwoordende, werd
hetzelve weldra met Frankrijk vereenigd.
V. Welke oorlog vernietigde Frankrijks heer.,
fchappij over het grooter deel van Europa, en
gaf aan hetzelve eindelijk den vrede weder?
A. Die, welken napoleon tegen Rusland voer«
de, waarbij hij het grootfte gedeelte zijns aan-
zienlijken legers opofferde, en tot eenen ovei«
haasten aftogt genoodzaakt werd.
V. Wat vervroegde Frankrijks val?
A'