Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 ALLEREERSTE BEGINSELEN her
A. Ja, het Fransch gemeenebest floot den.
zeiven het eerst met Pruhfen, vervolgens me:
Spanje en andere vorsten, ?n eindelijk met Groot-
Brittanje, die het langst den grooten ftrijd bleef
volhouden.
V. Hoe ging het met Italië omtrent dien tijd ?
A. Hetzelve was insgelijks ter prooije aan
onderfcheidene omwentelingen .^ie aan verfchillende
republieken het aanzijn gaven.
V. Waar werd de algemeene vrede gefloten?
A. Te Amiêm, eene ftad in het noorden van
Frankrijk,
V. Was deze vrede van langen duur?
A. Neen, weldra barstte de oorlog met groote
hevigheid, tuifchen Frankrijk en Groot-Brittanje
vit, waarin ons vaderland deel moest nemen.
V. Welke regeringsvorm had Frankrijk intus-
fchen aangenomen?
A. Nadat Frankrijk op verfchillende wijze be-
Huurd was. geworden, werd napoleon buona-
PARTE tot eerften konful benoemd, en later toe
keizer gekroond.
V. Wie was napoleon buonaparte?
A. Een korfikaan van geboorte, die voor
Frankrijk gelukkig de wapenen voerde, en van
trao tot trap, tot de hoogfte waardigheden opklom.
V. Wat deed hij gedurende zijne regering als
keizer van Frankrijk?
A. Hij veroverde onderfcheidene rijken, en ftel-
de over het grootfte gedeelte derzelve, zijne
bloedverwanten als vorsten aan.
V. Noem mij eens eenige dezer riiken?
A. Holland, ff-'estfalen, Spanje, Italië, enz,
V. Hoedanig was het ouder zijne regering gefteld ?
A, Hij ofierde millioenen menfchen op, om
zijner grenzenlooze eerzucht te voldoen, terwijl
de algemeene welvaart geheel verloren ging.
V,