Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. 43
V. Had deze gelukkige voortgang van den oor-
log eenen gunftigen invloed op den toedand van
koning LODEwvK XVI?
A. Neen, het bragt de koninklijke familie in
groot gevaar.
V. Wat bejegende dezelve?
A. Na getracht te hebben om te ontvlugten,
werd zij gevangen genomen; en de koning van
zijne waardigheid ontzet zijnde, in eene flaatsge-
vangenis, és. Tempel genaamd , opgefloten.
V. Hoe liep het met den koning en zijne
familie af?
A. Zij verloren, met duizende anderen, die
men als vijanden der republiek befchouwde, op
eene moorddadige wiize het leven. '
V. Voerden de Franfchen gelukkig den oorlog?
A. Ja, nadat bijna geheel Europa, uitgezon-
derd het noorden, de wapenen tegen Frankrijk haS
aangegord, dreven zij weldra den vijand van hun-
nen bodem, terwijl zij den oorlog op zijn grond-
gebied overbragten.
V. Hoedanig was het met Holland omtrent
dien tijd geteld?
A. Nadat de Franfchen zich van de Oosten'
rijkfche Nederlanden meester gemaakt hadden,
drongen zij in Holland, maar werden teruggeflagen.
V. Nam de oorlog toen een einde?
A. Neen, de Franfchen zetteden denzelven op
cene krachtdadige wijze voort, drongen op
nieuws, door eene ftrenge koude begunftigd, in
Holland en bemagtigden hetzelve.
V. Wat werd er van de ftadhouderlijke familie?
A. Deze nam de wijk naar Engeland,- terwijl
het ftadhouderlijk beduur door eene republikeiafche
regering werd vervangen.
V. Kwam nu de vrede, tusfchen de oorlogr
voerende mogendheden en Frankrijk, tot ftand?