Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 ALLEREERSTE BEGINSELEN der y
A. Om te raadplegen over de middelen tot
herftel van het finantiewezen, dat reeds onder
het beduur van lodewyk XIV, en vervolgens,
zeer ten achteren was geraakt.
V. Welke naam droeg deze bijeenroeping der
ftanden ?
A. Dien van nationale vergadering.
V. Hoe gedroeg zich de nationale vergadering
in hare handelingen?
A. Zij ging hare magt te buiten, en wilde,
onder anderen, de uitgaven van het hof beperken.
V. Wat deed toen de koninklijke regering?
A. Zij liet troepen op Parijs aanrukken, om de
nationale vergadering met geweld uiteen te doen
gaan.
V. Wat had dit ten gevolge?
A. Dat het volk, opgewonden door zinneloo-
zen, aan bet muiten floeg.
V. Had de koning dan geene magt meer, om
dit oproer te fluiten?
A. Neen; dezelve was geheel beperkt, terwijl
men den adelftand vernietigd en de kloosters en
geestelijke goederen aan den ftaat gebragt had.
V. Deelde geheel Frankrijk in dezen opfland?
A. Neen, fommige provinciën waren den ko-
ning getrouw gebleven, terwijl een aantal der aan-
zieniijkfte familiën, Frankrijk verliet, en zich naar
Duitschland begaf.
V. Wat ontftond hieruit?
A. Een oorlog, dien Frankrijk aan Duitschland
verklaarde.
V. Met wien verbond zich de keizer van
Duitschland?
A. Met den koning van Prnisfen, wiens leger,
met dat van den keizer vereenigd, weldra in
Frankrijk drong.