Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
V. Hoe ging he: me: Spanje na deze vryver-
klaring ?
A- Hetzelve verloor al meer en meer deszelfs
hiister, en verkreeg tot hiertoe de vorige grootheid
niet weder.
V. Welk rijk nam met Spanjes val in aanzien toe?
A. Frankrijk.
V. Onder wien bereikte het deszelfs grootfte
magt?
A. Onder lodewijk XIV, die aan alle vorsten
van Europa de wet wilde voorfchrijven.
V. Bereikte hi) zijn oogmerk?
A. Aanvankelijk ja; maar, eindelijk werd zijner
heerschzucht, in den Spaanfchen succesfie-oorlog,
paal en perk gefleld.
V. Hoedanig was het met Zweden gefteld?
A. Koning karel XII, wilde in het Noorden
beproeven, hetgeen Frankrijk en Spanje te ver-
geefs hadden gezocht, namelijk: de opperheer-
fchappij.
V. In wien vond karel XII, zijne gevaar-
lijkfte tegenpartij?
A. In Czaar peter den Grooten, die de Zwe-
den in den flag bij Pultawa, volkomen verlloeg.
V. Welk rijk nam nu in magt en aanzien toe?
A. Het Rusfifche rijk, onder de regering van
den genoemden Czaar peter den Grooten.
V. Wie was Czaar peter de Grootè?
A. Een vorst die, in de Nederlanden en an-
dere rijken, zich kunften en wetenfchappen eigen
gemaakt hebbende, dezelve in Rusland, ter befcha-
ving van zijn volk, overbragt.
■ V. Door wien werd het Rusfifche rijk na
zijnen dood beftierd?
. A. Voornamelijk door vrouwen, waaronder
CATHARiNA II, vecl geruchts heeft gemaakt.
c 3 v.